อาคารที่พักและห้องสัมมนา รร.นรต.


สถานที่ตั้งอยู่ภายในโรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ติดกับแม่น้ำท่าจีน อาคารที่พักประกอบด้วย 3 อาคาร 1.อาคารวงษ์สุวรรณ มีจำนวนห้องทั้งหมด 50 ห้อง 2.อาคารประสารราชกิจ มีจำนวนห้องทั้งหมด 60 ห้อง 3.อาคารหลวงพ่อรุ่ง สามารถรองรับคนได้ 50 คน
ห้องสัมมนา ประกอบด้วย 1.กดกหดกหดกหด 2.กหดกหดกหดกหด 3.กหดหกดกหดกหด รองรับได้ 150 คน


หอประชุมชุณหะวัณ สำหรับจัดการประชุมสัมมนา หรืองานมงคลสมรสรีวิว

ราคาค่าที่พัก

ห้องพักทั้ง 2 อาคาร
800 บาท/คืน
ขรก.ตร.ลด 10 %
ขรก.ตร.รร.นรต.ลด 20 %
หอประชุมชุณหะวัณ
40,000 บาท/4 ชม.
ชม.ถัดไป ชม.ละ 3,000 บาท

ห้องสัมมนาทั้ง 2 อาคาร
15,000 บาท/4 ชม.
ชม.ถัดไป ชม.ละ 1,000 บาท

อาคารหลวงพ่อรุ่ง
คนละ 150 บาท/คืน


Location 90 m.7 Samphran Nakhonphatom 73110

Logo

90 หมู่ 7 ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110

    หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

  • +66 (0) 34 3111 009
  • +49 (0) 170 5843 975