จองห้องพัก ห้องประชุม ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 034-312-026

ข้อมูลการจองห้องพัก | ห้องประชุม ประจำวันที่ : 20 ก.พ. 2561
เลือกวันที่ :
ห้องพักอาคารวงษ์สุวรรณ (สามพรานภิรมย์)
VIP1 VIP2 VIP3 - - - - - - -
701 702 703 704 705 706 707 708 709 710
601 602 603 604 605 606 607 608 609 610
501 502 503 504 505 506 507 508 509 510
401 402 403 404 405 406 407 408 409 410
301 302 303 304 305 306 307 308 309 310
201 202 203 204 205 206 207 208 209 210
สถานะ : ห้องว่าง ห้องไม่ว่าง
ห้องสัมมนา และ หอประชุมชุณหะวัณ
ชื่ออาคาร
สถานะ
ห้องสัมมนา
ว่าง
หอประชุมชุณหะวัณ
ว่าง